Orimattilan Iltarastit
ORIMATTILAN ILTARASTIEN MAASTOT ESITTELYSSÄ 
 
Karkkula 
Uusi maasto vuodelle 2015. Maasto on kahden isomman mäkialueen muodostama hyvällä näkyvyydellä varustettu kallio- ja kangasmaasto. Pari tuoretta aukkoa rikkovat kuitenkin "maiseman". 
 
Hietastenkangas 
Uusi maasto vuodelle 2015. Pääosin nopeaa mäntykangasaluetta, muutamat herkulliset avokallioalueet täydentävät suunnistusnautintoa. Hyvä maasto varsinkin nuorille ja kuntosuunnistajille. Mieliäissuon luontopolkuun kannattaa myös tutustua täällä käynnin yhteydessä! 
 
Hiitelä 
Uusi maasto vuoden 2014 AM-kisoihin, kartan nimi on Pukkamäki. Isojen mäkien ja jylhien metsien sävyttämä perinteinen "oikea" suunnistusmaasto Artjärvellä. 
 
Leirinmäki 
Uusi maasto vuodelle 2012. Kuivannon koulun itäpuolen pieni yhtenäinen mäkialue on kulkukelpoisuudeltaan helposti juostavaa maastoa. Alueella risteilevät muutamat polut ja sähkölinja helpottavat suunnistustehtävissä. Avokallioisen maaston korkeuserot ovat n. 30 metriä.  
Ominaispiirteet: "Puolen hehtaarin metsä" kulttuurimaastoa. 
 
Niinikoski 
Uusi maasto vuodelle 2011. Heinsuon alue Niinikosken länsipuolella. Maastosta ei ole ennen ollut karttaa. Kylliäisen Keijon kartoittama alue kotipihansa läheltä. Lyhyet radat suunnistaneet omalla helpommalla alueella. Todellinen keskikesän helmi. Kuusitalkoolaisille tuttua seutua. 
 
Makasiininkorpi 
Kartta valmistui 2011. Osaa maastosta käytetty 90-luvun puolivälissä ja Levannontien eteläpuolta kymmenen vuotta aiemmin. Eteläosa pienipiirteistä aluetta, pohjoisosa tasaisempaa. Kartta ulottuu Salusjärven leirikeskukseen. Jari Lehtonen kartantekijänä. 
 
Sammalisto 
Sm-keskimatkan 2010 kisamaasto. Yksi Orimattilan vaativimmista maastoista. Terrrikallio vauhdikasta avokalliomaastoa ja muu osa peitteistä ja tarkkaa suunnistusta. Kokeneempikin suunnistaja kokee "eksymisen elämyksiä" alueen pienipiirteisimmällä alueella, jossa liika vauhti kostautuu vuorenvarmasti virheenä.Ominaispiirteet: Orimattilan vaativin suunnistusmaasto.  
 
Seinäkallio 
Ylöstalontien ja Pakaantien väliin jäävä mukava pieni metsäalue kartoitettiin 2009. Tämä vähän käytössä ollut suunnistusmaasto keskustan tuntumassa tarjoaa talousmetsän lisäksi muutamia hyväpohjaisia ja -kulkuisia vanhoja kuusikoita ja pienipiirteisen kalliomäkialueen. 
 
Tihaja, Luhtikylä 
Orimattilan puolella osittain sijaitseva maasto on Lahden Suunnistajien kartoittama ja useissa isoissa kisoissa vaativaksi havaittu. Viimeksi vuonna 2008 alue toimi Lahtisuunnistuksen näyttämönä. Iso yhtenäinen metsäalue, jossa tehometsätalouden hoitaminen ei ole liikaa rasittanut kulkukelpoisuutta. Laakeita ja hyväkulkuisia mäkia ja vaihtelevasti pienipiirteistä kalliojyrkännettä. 
Ominaispiirteet: Metsäsuunnitusta parhaimmillaan. 
 
Henna 
Salusjärven länsipuolinen alue, joka kartoitettiin 2009. "Kartantekijän Jari Lehtonen kuvaa maastoa yhtenäiseksi yhden mäen muodostamaksi talousmetsäalueeksi, jota rikkovat muutamat tiet ja polut. Metsänhoidollisia toimenpiteitä on tehty melko vähän, joten kulkukelpoisuus on suuremmalta osin hyvä. Korkeuseroja on reippaasti (yli 60 m). Rinteet ovat paikoitellen hyvinkin jyrkkiä ja tyypillisesti kivisiä, mutta loivemmat kohdat ovat maapohjaltaan hyviä ja juostavia."  
Ominaispiirteet: "Yhden mäen kartta". 
 
Vuorenmäki, Artjärvi (ei käytössä 2013) 
Vuorenmäen koulun lähimaasto Villikkalanjärven rannalla on piristävä poikkeus Orimattilan Iltarastien valikoimassa. Poikkeuksellinen 1:2.500 mittakaava ja vaihteleva maasto tekee tästä nopeasta tapahtumasta erikoisen mutta myös haastetta kartalla on. Rantapenkkaa ja pururadan nousuja ehtii muutaman kilometrin aikana kiipeämään useita kertoja. Myös pieni haastava kallioalue mahtuu tälle monimuotoiselle kartalle. 
Artjärven Ahjolle suuret kiitokset tämän kartan käyttömahdollisuudesta Iltarasteilla! 
 
Myllylä-Lintula-Urheilukeskus 
Korttelikartta, jossa kaksi erillistä maastoaluetta: Lintulan metsä sekä keskusurheilukentän alue. Erinomainen maasto rastikesän ja suunnistusharrastuksen aloittamiseen. Harri Hytönen täydentänyt ja laajentanut aluetta 2013. 
Ominaispiirteet: Lähellä keskustaa, tuttu ja turvallinen. 
 
Käkelä 
Artjärventien halkaisema lähimaasto, jossa myös taidollista haastavuutta. Uusimpien hakkuiden vuoksi yhtenäiset metsäalueet eivät ole suuria mutta hakkaamattomat osat varsin hyväkulkuisia. Muutamat hakkuuaukot kannattaa suosiolla väistää varsinkin loppukesästä.  
Ominaispiirteet: Suunnistuksellinen lähimaasto. 
 
Hiihtokeskus, Pistoolirata, Tietävälä 
Polkurikas kangasmaasto Ämmänäyrään hiihtokeskuksen, ampumaradan ja sorakuoppien tuntumassa. Pohjoispuoli kartoitettiin 2009. Tässä maastossa kannattaa kokeilla myös omatoimisuunnistusta Rastivarsojen rakentamalla kiintorastistolla. 
Ominaispiirteet: Orimattilan vauhdikkain metsämaasto. 
 
Kankaanmäki 
Yllättävän haastava ja mäkinen suunnistusmaasto aivan keskustan tuntumassa. 164 tien kahtiajakama alue, jonka Virkkeenpuoleinen osa on polkuvoittoista ja hyväkulkuista vauhtimaastoa kun taas Arolantien puoleinen eteläpuoli täysipainoista suunnistusmaastoa hienoine kallioalueineen. Uusimmat hakkuut on syytä väistää loppukesästä. 
Ominaispiirteet: Lähisuunnistusta parhaimmillaan. 
 
Kalliojärvi eli "Pariisi" 
Päijät-Hämeen hienoimpia, ellei peräti hienoin ja vaativin suunnistusmaasto. Tähän maastoon ratamestarilla ei ole ongelmia siinä, miten vaikeat radat toteuttaisi, helppojen kanssa työtä on sitäkin enemmän. Erittäin laadukkaasti tehty kartta takaa täyden suunnistusnautinnon. 
Ominaispiirteet: Arvokisoissakin haastavaksi todettu (SM-viesti 2004). 
 
Tuhkurinjärvi 
Suhteellisen tasainen mutta erittäin pienipiirteinen ja tarkalla kynällä kartoitettu maasto. Maastossa on juostu pikamatkojen aluemestaruuskilpailut vuonna 1999. Kesäkuun 2013 kansallisten jälkeen päästään testaamaan kisarastit kahden vuoden tauon jälkeen. Melko paljon hakkuita ja aukkoja mutta jatkuva työskentely suunnistustehtävän kanssa pitää suorituksen mielenkiintoisena. Täysin virheetön suoritus tässä maastossa vaatii hyvää keskittymistä ja tarkkuutta. 
Ominaispiirteet: "Kaikki mikä löytyy maastosta, on myös kartalla." 
 
Mallusjoki 
Kartta tarjoaa sekä hidasta että hyväkulkuista pohjaa. Melko tasainen alue. Heikki Larion tarkasti kartoittama. Tapahtumapaikkana pallokenttä tarjoaa mukavan "kylätapahtuman" tunnelman. Kylän kioski on ollut viime vuosina auki tapahtuman aikana. 
Ominaispiirteet: Hyväkulkuisesta ikimetsästä jää aina positiivinen kuva. 
 
Järvikylä, "Hollilanmäki" 
Otettiin käyttöön pikamatkojen aluemestaruuskilpailussa 2005. Maastomuodoiltaan Pariisin veroinen maasto mutta runsas tiestö ja polkuverkosto tarjoaa kaivattua apua kuntosuunnistajalle. 
Ominaispiirteet: Erinomaiset marja- ja sienimaastot. 
 
Nikkijärvi 
Länsi-Orimattilan vaativa kallioinen maasto, jossa on käyty myös arvokisoja: FIN-5 suunnistusviikko 1985 ja SM-pitkämatka 1994. Teräväpiirteiset mäet ja hakkuut hidastavat mutta kallioiden laet palkitsevat ja sallivat myös reippaamman etenemisen. Kansalliset järjestettiin maastossa viimeksi 2003. 
Ominaispiirteet: Haastavaa Länsi-Orimattilan maastoa. 
 
Jursala 
Jursalansuon ja Maijanojan kahteen maastoalueeseen jakama tyypillinen Orimattilalainen maasto. Itäosa, Heinämaan hallin maasto tarjoaa hetkellisesti todellista vauhtimaastoa ja hyväkulkuista kangasta. Länsipuolinen, Ilmakan laavun puoleinen alue taas hienot Ilmakan kalliot. Viimeinen kartoitus 2012 am-kisoja varten/ Jari Lehtonen. 
Ominaispiirteet: Toistaiseksi viimeinen alue, jossa on järjestetty myös hiihtosuunnistuskilpailut (v. 1998). 
 
Pennala (ei käytössä vuonna 2013) 
Maasto aivan Lahden rajalla sisältää rikkonaisuudestaan huolimatta hyviä alueita tarjoten mukavat puitteet kuntosuunnistukseen. Toisaalta hidaskulkuista maapohjaa ja tiheikköjä mutta toisaalta taas vanhaa metsää ja hienoja mäkiä. Maaston käytettävyys jatkossa on suuri kysymysmerkki, sillä alueelle on rakennettu ja kaavailtu suurta asuntoaluetta. 
Ominaispiirteet: Teräväpiirteisiä mäkiä.  
 
Salusjärvi 
Aluemestaruus-yökilpailua varten 2006 uudelleenkartoitettu maasto on Orimattilan perinteisiä suunnistunäyttämöitä jo Jymyn suunnistusjaoston ajoilta. Erilaisia harjoituksia ja kilpailujakin on nimenomaan Salusjärvellä pidetty eniten - hyvästä kilpailukseskuksesta, leirikeskuksesta, käsin. Alueen keskelle, onneksi köyhään suunnistusosaan on suunnitteilla iso louhosalue. Leirikeskuksen lähialue on helpompaa ja hyväpohjaista. Itäpuolinen alue on osittain tiheätä ja heikkokulkuisempaa aluetta. 
Ominaispiirteet: Orimattilan "perinteisin" suunnistusmaasto. 
 
Mustajärvi, "Kiiliö" 
Mustajärven maasto ei päästä suunnistajaa koskaan helpolla. Mäkeä löytyy riittävästi, samoin hidasta maastopohjaa varsinkin Tuuliharjan puoleisessa maastonosassa. Hyvällä ratamestarityöllä, pahimmat pöheiköt vältellen, suunnistusnautinto on kuitenkin parhaimmasta päästä. Viimeisin isompi täydennys karttaan tehtiin 2007 am-kisoja ja 2008 kansallisia varten.Ominaispiirteet: SM 1994 (ryhmä II) kisamaasto. 
 

Päivitetty: 12.4.2015
    
     

- © Rastivarsat ry -